WARUNKI GWARANCJI MEBLI

 1. Warunki ogólne gwarancji:
  1. Zakład Stolarski KULENTY Spółka Jawna z siedzibą w Gąsiorach
   21-307 Ulan Majorat, Gąsiory 51A, KRS 0000148174
   NIP 538-00-08-222 REGON 030081073 zwany dalej "Gwarantem", gwarantuje sprawne działanie swoich produktów.
  2. Gwarancją 36 m-cy objęty jest cały asortyment mebli sprzedawanych w naszej firmie.
  3. Oferujemy również serwis pogwarancyjny mebli wykonanych w naszej firmie.
  4. Gwarancją dożywotnią (producenta) objęte są zawiasy, systemy szuflad i podnośników firmy BLUM.
  5. Gwarancja obejmuje wady materiałów i wykonania wymienionych niżej elementów:
   • fronty
   • boki szafek
   • blaty
   • cokoły
   • wieńce górne
   • ściany tylne
  6. Warunkiem do korzystania z uprawnień wynikających z gwarancji jest zachowanie paragonu lub faktury, które są dowodem zakupu i podstawą realizacji reklamacji. Gwarancji podlegają meble dostarczone i montowane przez wyspecjalizowanych montażystów co musi zostać udokumentowane paragonem, fakturą lub protokołem montażu.
  7. Dopuszcza się montowanie we własnym zakresie. W takim przypadku wszelkie uszkodzenia mechaniczne powstałe po opuszczeniu Zakładu produkcyjnego nie podlegają gwarancji.
  8. Gwarancja rozpoczyna się w momencie przejścia Mebli w posiadanie Klienta.
  9. Gwarant nie odpowiada za wady/uszkodzenia powstałe w wyniku działań czynników zewnętrznych, a w szczególności związanych z:
   • użyciem Mebli niezgodnie z przeznaczeniem,
   • niewłaściwym składowaniem Mebli,
   • uderzeniem ciał obcych, pożarem, zalaniem lub innymi zdarzeniami (siłą wyższą),
   • zalania Mebli wodą lub inną cieczą (szczególnie niebezpieczne dla mebli mogą być roztwory aktywne chemicznie, np.: kwasy, barwniki, płyny do pielęgnacji ciała),
   • wykonania napraw lub przeróbek Mebli przez Klienta we własnym zakresie,
   • mechanicznego uszkodzenia Mebli (np. porysowanie, przypalenie, zahaczenie, itp.).
 2. Procedura reklamacyjna
  1. Klient zgłasza reklamację w jednostce handlowej, w której nabył Mebel, a w przypadku jej likwidacji u Gwaranta.
  2. Reklamacje należy złożyć pisemnie, powołując się na dokumenty zakupu, podając datę odbioru oraz możliwie dokładnie opisując usterkę w miarę możliwości należy udokumentować wady zdjęciami.
  3. Gwarant nie jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Mebli zastępczych na czas naprawy wyrobów reklamowanych.
  4. Reklamacja nie stanowi podstawy do wstrzymania zapłaty za Meble.
 3. Pielęgnacja i konserwacja Mebli
  1. Po montażu Mebli zgodnym z instrukcją przez wyspecjalizownanych montażystów należy:
   • obejrzeć meble w celu stwierdzenia zgodności dostarczonych mebli z projektem
   • sprzątać regularnie,
   • używać środków przystosowanych do czyszczenia zakupionych mebli.
3 KROKI DO WYMARZONYCH MEBLI

Zamów bezpłatny projekt dopasowany do Twojego domu

Zamówienie

ZAMÓWIENIE

Projekt

PROJEKT

Montaż

MONTAŻ